Kancelaria Radcy Prawnego
Leszek Bloch

ul. Diamentowa 1
20-447 Lublin
tel. (81) 446-50-72
tel. kom. 0605 081 975

                                 więcej »

 

 

 

 

 

 
 
 
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji pracowniczej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Bloch prowadzący Kancelarię radcy prawnego w Lublinie ul. Diamentowa 1 tel. (81) 446-50-72, e-mail: info@blochkancelaria.pl, www.blochkancelaria.pl, NIP 9462215030,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,

  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy na podstawie upoważnień, podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organy i instytucje państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości,

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia rekrutacji i ogłoszenia wyników,

  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: odszkodowania@mediator.com.pl,

  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu niniejszej rekrutacji.
 
 


Copyright © 2010 Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch